ChAMP Engineering 2

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

Our sponsors
 

Program Objectives

วางแผนอนาคตหลังเรียนจบทั้งด้านชีวิตและ
การทำงาน

รับรู้ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาทักษะในสายอาชีพ
ที่สนใจ

รับโอกาสการ Mentor โดยรุ่นพี่วิศวะฯ ที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์เป็นเวลา 6 เดือน 

Our Mentor Companies

 

Program Activity Timeline 

20

August

Open house

กิจกรรมแนะนำและตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ

21

August

Mentee Application

เริ่มเปิดลงทะเบียน

6

SEPTEMBER

Close Application

วันปิดรับสมัคร

22

September

Candidate info session

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหล่า Mentor แต่ละคนโดยละเอียด

28

September

Interview & mentor Pairing

สัมภาษณ์, เลือกและจับคู่ Mentee และ  Mentor ที่เหมาะสม

20
OCTOBER

MENTEE ORIENTATION

วันปฐมนิเทศนิสิตที่ได้เข้าร่วมโครงการ

NOVEMBER

onwarD

FIRST MENTORING

เริ่มกิจกรรม Mentorship

9

november

Outing

กิจกรรมสานสัมพันธ์นอกสถานที่

1-2

february

bootcamp

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ

25

APRIL

closing ceremony

พิธีปิดโครงการ