ChAMP Engineering Registration

สมัครเข้าร่วมโครงการ

กรุณาอัพโหลดเอกสารดังนี้

(คลิกเพื่อดูรายละเอียดด้านล่าง)

 • Application form

 • Lead questions form

 • Transcript or PDF Printed from Reg.chula

 • CV/Resume

 • Recommendation Letter (Optional)

กรุณาอัพโหลดไฟล์ทั้งหมดในสกุล PDF พร้อมกันในครั้งเดียวโดยให้ผู้สมัครตั้งชื่อไฟล์ด้วยรหัสนิสิต + ชื่อเอกสาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

1. 593XXXXX21_ChAMP_Engineering_Application_form

2. 593XXXXX21_ChAMP_Engineering_Lead_Questions
3. 593XXXXX21_Transcript
4. 593XXXXX21_CV
5. 593XXXXX21_Recommendation_Letter

 

หากมีข้อผิดพลาดให้อัพโหลดใหม่อีกครั้ง โดยทางทีมงานจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากไฟล์ที่อัพโหลดครั้งล่าสุดเท่านั้น

ขณะนี้ เราได้ปิดรับสมัครแล้ว!!
ขอบคุณน้อง ๆ ที่ให้ความสนใจกับโครงการ ChAMP Engineering

Application Document Detail (รายละเอียดใบสมัคร)

Application &

Lead questions Form 

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวใน Application Form ให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการคัดกรอง

 • ตอบ Lead questions ในรูปแบบที่แสดงผลลัพท์ในสิ่งที่คุณเคยทำมาในอดีต ในรูปแบบของการยกตัวอย่าง

 • เรียงโครงสร้างคำตอบเป็นแบบ STAR Model (Situation, Action, Result)

 • Save file แล้ว นำมาอัพโหลดพร้อมไฟล์อื่น ๆ (ไม่ต้องกด Submit)

สามารถดูตัวอย่างได้ที่นี่  ตัวอย่าง Application Form ,  ตัวอย่าง  ​Lead questions

 

Resume or CV

 • เขียนเรียบเรียงประสบการณ์การเรียนและการทำงาน (ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน/ฝึกงาน, การทำโปรเจค และการเข้าร่วมหรือแข่งขันในโครงการต่าง ๆ เป็นต้น)

 • บอกให้ชัดเจนถึงบทบาทและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานนั้น ๆ 

 • เขียนบอกเล่าถึง กิจกรรมฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วม หรือทักษะที่ตนเองมี

 

Transcript

 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับภาคการศึกษาล่าสุด (สามารถขอรับได้ที่อาคารจามจุรี 5)  หรือ

 • สามารถ Print to PDF จากเว็บไซต์ reg.chula.ac.th 

*สำหรับนิสิตปี 1  ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารส่วนนี้

 

Recommendation Letter (Optional)

 • จดหมายแนะนำเขียนโดยอาจารย์หรือหัวหน้างาน

 • เขียนบอกเล่าถึงเหตุผลว่า ทำไมคุณถึงเหมาะกับโครงการ

 • ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่แสดงถึงคุณสมบัติของคุณในด้านต่างๆ เช่น Commitment, Discipline  และ Leadership เป็นต้น